Strona używa plików cookies więcej

Prace renowacyjne w obrębie empory muzycznej trwały nieprzerwanie od lutego do grudnia 2017 r. Pierwszy etap, obejmujący konserwację drewnianej balustrady i trzech wnęk okiennych, dzięki wstawiennictwu prof. Rudolfa Lenza, został sfinansowany ze środków pełnomocnika rządu federalnego Niemiec ds. kultury i mediów i zakończył się na początku lipca. Przerwy w pracach jednak nie było, gdyż właśnie wtedy rozpoczął się kolejny etap – konserwacja malarstwa sklepiennego ponad balkonem oraz wszystkich znajdujących się w obrębie empory rzeźb, sztukaterii, a także czwartej wnęki okiennej. Prace te zostały sfinansowane z blisko milionowej dotacji pochodzącej ze środków miejskich przyznanych Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego w drodze konkursu organizowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Wykonawcą była firma ANTIQA Konserwacja Dzieł Sztuki Wit Podczerwiński z Myślenic (woj. małopolskie) – ta sama, która w ubiegłym roku wykonała kompleksową konserwację podium Auli, a od lutego prowadziła prace przy emporze i wnękach okiennych. ANTIQA zajęła się także wzmocnieniem konstrukcji empory. Ta część remontu została sfinansowana z funduszy przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (100 tys. zł) oraz ze środków własnych uczelni (ok. 40 tys. zł). W sumie prace przy emporze pochłonęły już blisko 1 340 000 zł. Do ukończenia kompleksowej konserwacji tej części Auli brakuje ok. 580 000 zł.