This website uses cookies more

Wojciech Hann

Chair of the UWr Council

Wojciech Hann

Krzysztof Domarecki

Krzysztof Domarecki

dr Rafał Dutkiewicz

Rafał Dutkiewicz

Patryk Korolko

Chair of the UWr Student Government

Patryk Korolko

dr hab. inż. Beata Miazga, professor of the University of Wrocław

Beata Miazga

prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

Bogusław Pawłowski

Krzysztof Przybylski

Krzysztof Przybylski

dr hab. Piotr Sorokowski, professor of the University of Wrocław

Piotr Sorokowski

prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Jolanta Zakrzewska-Czerwińska