This website uses cookies more

Announcements / News

The hero of our times. Past and present linguistic creations of a man of the epoch – conference

Doctoral students of the first year of their doctoral studies at the Faculty of Letters of the University of Wrocław would like to invite you to an interdisciplinary Scientific Conference entitled “The hero of our times. Past and present linguistic creations of a man of the epoch”. The conference will be held on 24.06.2022 (Friday) in a hybrid form: live at the Depot History Centre in Wrocław, and online on the Teams platform.

Registration

Programme of the conference UWr “The hero of our times. Past and present linguistic creations of the man of the age.”

10:00 opening of the conference

10:15 dr hab. Agnieszka Małocha – Bohater, bohaterka czy bohater_ka naszej czasów? Prolegomena językoznawcze

11:00 Alicja Derych – Bohater, bohaterka i bohaterstwo w Słowosieci – polskie słowownik relacyjne

11:20 Wojciech Milczarski – Analiza gramatycznego aspektu czasowników użytych przy opisach ‘bohaterów’ oraz wpływ tegoż aspektu na postrzeganie postaci

Discussion

12:00–12:30 coffee break

12:30 dr Adam Flamma – Digital protagonist – dostosowywanie postaci w grach wideo do wymagań współczesnych graczy

13:15 Magdalena Witkowicz – Victims of the disease or pandemic heroes? – Metaphors of struggle in letters about the dead on COVID-19

13:35 Anna Borkowska – Perception of heroes and killers in today’s world: The impact of inclusive language in the media

Discussion

14:15–15:45 lunch break

15:45 dr hab. prof. UWr Urszula Glensk – Mikrohistorie a opowieści głównego nurtu w literaturze dokumentalnej

16:30 Andrzej Graul – Konsument wypalony – reprezentacyjny przedstawiciel epoki późnego kapitalizmu

16:50 Natalia Czudek – Nie-ludzki bohater – postantropocentryczna wizja heroizmu na przykładzie powieści Blösch Beata Sterchi

Discussion

Centrum Historii Zajezdnia

Published by: Maria Kozan

15 Jun 2022

last modification: 21 Jun 2022