Strona używa plików cookies więcej

Studenci / Wydarzenia

Erasmus? Jedziemy dalej!

Pandemia koronawirusa przystopowała programy wymiany akademickiej spod znaku Erasmusa. Wciąż jednak program trwa, a na Uniwersytecie Wrocławskim mamy nawet teraz kilkuset studentów, którzy przyjechali na semestr lub dwa. Co dalej? Dalej tylko lepiej! Ogłoszono właśnie wyniki konkursu dla uczelni o przyznanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2021-2027. Uniwersytet Wrocławski jest na pokładzie! 

Wniosek przygotowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego został zaakceptowany prze Komisję Europejską i znaleźliśmy się w gronie uczelni polskich, które uzyskały Kartę ECHE. Karta uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ takie jak wyjazdy stypendialne studentów i pracowników, udział w projektach edukacyjnych. Dzięki Karcie Uniwersytet Wrocławski będzie mógł nadal prowadzić działania w ramach programu Erasmus. Program ten bezsprzecznie od lat stanowi ważne wsparcie dla realizacji polityki umiędzynarodowienia naszej Uczelni.

TRZY AKCJE KLUCZOWE W PROGRAMIE 2021-2027:

Akcja 1. Mobilność studentów i pracowników

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (projekty współpracy)

Akcja 3. Wsparcie dla rozwoju polityk i współpracy

NOWE ELEMENTY W NOWYM ERASMUSIE

– Podjęcie działań zapewniających wykorzystanie i promocję cyfrowych narzędzi do zarządzania mobilnością  Erasmus Without Paper

– Szersze wykorzystanie mobilności mieszanej

– Promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach związanych z programem

– Wykorzystywanie do promocji uczestnictwa w programie byłych uczestników, studentów i pracowników (lokalni ambasadorzy)

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – ZOBOWIĄZANIA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO W ZAKRESIE MOBILNOŚCI:

Uniwersytet Wrocławski zobowiązuje się:

– do pełnego respektowania zasad niedyskryminacji

– do pełnego zaliczenia wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów, na które student uczęszczał podczas okresu studiów za granicą

– do nie pobierania od studentów przyjeżdżających jakichkolwiek opłat za naukę, opłat rejestracyjnych, opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów lub bibliotek.

– do zapewnienia pełnego i równego dostępu dla wszystkich uczestników, w tym pochodzących ze środowisk defaworyzowanych

– do posiadania procedury przyznawania punktów ECTS

– do wdrażania zapisów Europejskiej Karty Studenta (European Student Card Initiative)

– do promowania mobilnej aplikacji Erasmus+ wśród studentów

– do wdrażania i promowania praktyk przyjaznych środowisku w ramach programu Erasmus+

– do promowania postaw obywatelskich wśród uczestników programu

Liczymy na to, że w 2021 zaczniemy znowu wyjeżdżać na ramach trwającego projektu Erasmusowego i nie stracimy swojej pozycji lidera krajowego, jeśli chodzi o liczbę wyjazdów pracowników akademickich i administracyjnych.

==============

grupa studentów jedzie na erasmusa

autorem tekstu jest Urszula Broda, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej

Dodane przez: Tomasz Sikora

7 sty 2021

ostatnia modyfikacja: 14 sty 2021