Strona używa plików cookies więcej

Badania / Ludzie / Nauka / Pracownicy / Wydarzenia

Nowe zasady wynagradzania w programie Horyzont 2020

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Komisję Europejską (KE) do umowy grantowej (wersja 4.0 z 27 lutego 2017) i opublikowaniem dokumentu Annotated Model Grant Agreement (wersja 4.0), zawierającym szczegółowe wytyczne dotyczące nowych zasad wynagradzania pracowników w projektach programu Horyzont 2020 oraz po licznych konsultacjach Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE z Komisją Europejską w tej kwestii, przedstawiamy Państwu kilka ważnych informacji dotyczących możliwości zastosowania wprowadzonych przez KE zmian w polskich instytucjach.

Zmiana jest następstwem trwającej od dłuższego czasu dyskusji na temat dysproporcji w poziomie wynagrodzeń oraz niedopasowania zasad dotyczących kosztów osobowych w programie H2020 do systemów płacowych funkcjonujących w niektórych krajach członkowskich, między innymi w Polsce.

Zmienia się definicja wynagrodzenia podstawowego, które teraz brzmi: wynagrodzenie wypłacane za zwykłe zadania pracownicze i udział w projektach – do wysokości wynikającej ze zwykłych praktyk beneficjenta w odniesieniu do projektów krajowych. Oznacza to możliwość wypłacania w projektach H2020 dodatków na poziomie takim, jak w projektach krajowych.

W projektach H2020 istnieją zatem dwa sposoby w zakresie rozliczania wynagrodzeń:

  • Pracownicy otrzymują taką samą wysokość wynagrodzenia niezależnie od tego, czy są zaangażowani w konkretne projekty, czy nie – rozliczana stawka podstawowa, wynikająca z umowy o pracę/mianowania, czyli kontynuacja stosowania dotychczasowych zasad
  • Wynagrodzenie różni się w zależności od tego, czy pracownik pracuje na rzecz projektu, czy nie (project based) – rozliczana stawka podstawowa i dodatkowe wynagrodzenie – NOWE ZASADY

CO INSTYTUCJA POWINNA ZROBIĆ, BY MÓC ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY?

  1. Ustalić stawkę referencyjną w projektach krajowych (uwzględniając projekty finansowane z funduszy strukturalnych) w oparciu o istniejące regulacje w tym zakresie i praktykę (wynagrodzenie w danej wysokości w związku z realizacją projektów krajowych musi być wypłacone w danej instytucji przynajmniej raz przed złożeniem wniosku do H2020)
  2. Uporządkować i uszczegółowić wewnętrzne regulacje odnoszące się do różnego typu projektów (nie tylko finansowanych z funduszy UE), uzupełniając je o obiektywne kryteria, według których przyznawane jest dodatkowe wynagrodzenie oraz definiując, jaki konkretnie poziom (% lub kwotowo) będzie stosowany do indywidualnych pracowników, pozbawiając je charakteru uznaniowego

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad wynagradzania znajdują się również na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

Informacji na ten temat udziela także Biuro Projektów Zagranicznych, tel. 71 324 6029.

Dodane przez: Iwona Filarska

27 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 19 Lip 2018