Strona używa plików cookies więcej

[10 stycznia 2022 r.] Komunikat ws. wprowadzania danych do ewaluacji w SEDN i POL-on

Szanowni Państwo Dziekani,

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

przypominam, że 17 stycznia 2022 r. mija termin wprowadzania do systemu POL-on (w tym PBN) danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. Dane te są na bieżąco przekazywane do systemu SEDN.

Proszę, aby Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych dokonali weryfikacji poprawności i kompletności danych w systemie SEDN. W szczególności, wszelkie nieprawidłowości dotyczące przychodów z tytułu usług badawczych należy zgłaszać do 14 stycznia br. do godz. 15:00 na adres badania@uwr.edu.pl. W wersji Demo SEDN w kryterium III linki do dowodów opisów wpływu prowadzące do systemu Studnia pozostaną nieaktywne.

9 stycznia 2022 r. upłynął termin zatwierdzania w systemie opisów wpływu. Proszę o niezwłoczną akceptację opisów przez te dyscypliny, które jeszcze tego nie zrobiły.

Przypominam również o treści par. 24 rozporządzenia o ewaluacji: Komisja w trakcie ewaluacji może (…) nie uwzględnić osiągnięcia naukowego (…) jeżeli nie powstało ono w związku z zatrudnieniem w ewaluowanym podmiocie lub kształceniem w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot. (…) W przypadku nieuwzględnienia w ewaluacji danego osiągnięcia naukowego nie stosuje się ponownie algorytmu optymalizującego.

10 lutego rozpocznie się kolejny etap ewaluacji i każda z dyscyplin zapozna się z proponowanym wynikiem w kryterium I. Przez 3 tygodnie będzie możliwa zmiana wybranych publikacji. Po tym okresie możliwość edycji w systemie SEDN zostanie zamknięta. Wyniki parametryzacji zostaną podane do 31 lipca 2022 r.