Strona używa plików cookies więcej

[13.09.2021] Komunikat w sprawie modułu „Projekty naukowe”

Projekty naukowe

W Polonie 2.0 został uruchomiony moduł ‘Projekty naukowe’. Należy wprowadzić w nim informacje o wszystkich realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki. Spośród wprowadzonych danych Komisja Ewaluacji Nauki wybierze projekty związane z finansowaniem badań naukowych i prac rozwojowych, które będą podstawą do oceny dyscypliny w kryterium II. W załączniku znajduje się plik z pytaniami i informacją MEiN o typie projektów, które zostaną uwzględnione w ewaluacji. Proszę o wprowadzenie do 31 października wszystkich projektów naukowych do systemu Polon 2.0.

W załączniku znajduje się lista osób posiadających takie uprawnienia do wprowadzania danych. Przed wprowadzeniem projektów należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na stronach:

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/projekty-naukowe-wyglad-i-zawartosc/

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/projekty-naukowe-dodawanie-nowego-projektu-naukowego/

Pierwsze projekty warto wprowadzić w wersji testowej Polonu (polon2-demo.opi.org.pl). Projekty z lat 2017-2019 znajdują się już w Polonie 1.0 należy je jednak przenieść do Polonu 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/projekty-naukowe-migracja-danych-z-pol-on-1/

Projekty za lata 2020-2021 należy w całości wprowadzić do systemu.

W trakcie wprowadzania danych należy podać dyscyplinę lub dyscypliny (z podziałem procentowym) w ramach których realizowany jest projekt. W związku z tym każdy kierownik projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (w załączniku), w którym określi procentowy udział badań w ramach poszczególnych dyscyplin. Będą to dyscypliny reprezentowane przez kierownika projektu.

Skany oświadczeń należy przesłać do 31 października na adres badania@uwr.edu.pl

Raporty dyscyplin

Przypominam, że do 20 września każda dyscyplina jest zobowiązana do złożenia raportu ze stanu przygotowań do ewaluacji. Zespół ds. ewaluacji zmodyfikował treść raportu. Nowa wersja znajduje się w załączniku. Raport powinien zostać podpisany przez osobę odpowiedzialną za ewaluację dyscypliny oraz dziekana. Skan należy przesłać na adres badania@uwr.edu.p