Strona używa plików cookies więcej

[14 stycznia 2022 r.] Komunikat ws. obowiązku gromadzenia dokumentacji usług badawczych

Szanowni Państwo Dziekani,

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

przypominam, że 17 stycznia 2022 r. mija termin wprowadzania do systemu POL-on danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. Do tego terminu zostaną wprowadzone dane dotyczące usług badawczych.

W związku z wymogiem okazania, w przypadku kontroli, podstawy zaliczenia usługi do usług badawczych, uprzejmie proszę o zgromadzenie kopii wszystkich faktur dotyczących wskazanych przez Państwa usług i zamieszczenie ich w repozytorium.

Dostęp do repozytorium faktur otrzymają Państwo w najbliższych dniach osobnym e-mailem.

Uprzejmie proszę, aby kopie wspomnianych faktur zostały wprowadzone do repozytorium w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2022 roku.