Strona używa plików cookies więcej

[17.03.2021] Komunikat o repozytorium oświadczeń

Komunikat z dn. 17.03.2021 o repozytorium oświadczeń

W związku z trwającymi przygotowaniami do ewaluacji w systemie OneDrive zostało utworzone repozytorium oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie dla każdej dyscypliny kompletu zdigitalizowanych oświadczeń nr 1, nr 2 oraz oświadczeń nr 3 (za lata 2017-2020). Prosimy o przesłanie do 30 kwietnia 2021 r. potwierdzenia zamieszczenia oświadczeń w repozytorium wraz ze szczegółowym raportem dotyczącym ich kompletności. Adresy katalogów, w których należy złożyć oświadczenia, zostaną przesłane osobnym mailem. Zamieszczone pliki powinny zostać przygotowane w formacie pdf. Ich nazwa powinna się rozpoczynać od nazwiska oraz imienia pracownika i może zawierać dodatkową informację (np. kowalski.jan.xx.pdf). Oświadczenia w wersji papierowej prosimy przechowywać na wydziałach.

Niestety z przyczyn od nas niezależnych po raz kolejny został przesunięty termin masowego eksportu z Hueski do PBN. W związku z tym dalsze wytyczne dotyczące m.in. łączenia publikacji PBN – ORCID zostaną przesłane w późniejszym terminie.