Strona używa plików cookies więcej

[17.12.2021] Komunikat w sprawie harmonogramu prac końcowych

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

weszliśmy w fazę weryfikacji opisów wpływu działalności naukowej na otoczenie społeczno–gospodarcze (III kryterium). Uprzejmie dziękujemy za dotychczasowe prace i wprowadzenie przygotowanych opisów wpływu do POL- on i STUDNI.

Przesyłamy Państwu harmonogram prac końcowych z prośbą o dalszą aktywną współpracę z uczelnianym Zespołem ds. ewaluacji jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Wrocławskim w najbliższych kilku tygodniach.

Do 23.12.2021 r. odbywa się sprawdzanie wszystkich wprowadzonych opisów wpływu przez członków Zespołu ds. ewaluacji. Będziemy Państwu przekazywać na bieżąco uwagi dotyczące przygotowanych opisów z prośbą o naniesienie ewentualnych zmian lub rozważenie poprawek. Dyscypliny, do których nie zostaną skierowane uwagi do 31.12.2021 r., proszone są o możliwie szybkie zatwierdzenie opisów w systemie.

Do 05.01.2022 r. należy wprowadzić poprawki do opisów, które wynikną z uwag zgłoszonych przez Zespół ds. ewaluacji lub ustosunkować się do propozycji zmian sugerowanych przez Zespół.

Najpóźniej do 09.01.2022 r. każda dyscyplina zatwierdza w POL-on wprowadzone opisy wpływu, czyli zmienia status z wersji roboczej do wersji ostatecznej.

Prosimy pamiętać, że w przypadku ewentualnych zmian należy we własnym zakresie dostosować wersję anglojęzyczną do zmienionej wersji polskiej.

Zespół ds. ewaluacji pragnie zwrócić Państwu uwagę na to, że charakterystyka wpływu, obok dowodów oddziaływania, jest najważniejszą częścią formularza. To na jej podstawie i na podstawie załączonych dowodów, ekspert oceni zasięg i znaczenie wpływu.

Dlatego prosimy o sprawdzenie przed zatwierdzeniem każdego opisu, czy w przekazanych opisach najważniejsze stwierdzenia zostały poparte odwołaniem do dowodów wpływu społecznego. Ponadto prosimy o zweryfikowanie czy w charakterystyce wpływu powołano się na wszystkie dowody wpływu społecznego, które zostały umieszczone w systemie STUDNIA.

Dowody wpływu powinny w sposób jednoznaczny wskazywać na wystąpienie wpływu społecznego. Dowody wpływu społecznego powinny nie tylko potwierdzać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością naukową i deklarowanym wpływem społecznym, ale również potwierdzać zasięg i znaczenie wpływu.