Strona używa plików cookies więcej

[17.12.2021] Wytyczne w okresie zakończenia wprowadzania danych ewaluacyjnych

Szanowni Państwo Dziekani, Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami i z uwagi na zbliżający się okres zakończenia wprowadzania danych ewaluacyjnych potraktowanie priorytetowo poniższych wytycznych.

1. Zwracamy uwagę na fakt, że Rozporządzenie o ewaluacji jakości działalności naukowej precyzuje projekty, które zostaną uwzględnione w ewaluacji i powinny zostać umieszczone w module Projekty Naukowe w POL-onie.

Zgodnie z par. 22 Rozporządzenia, w module tym wpisuje się:

a) projekty finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe (w tym Unię Europejską i EFTA),
b) projekty finansowane przez NAWA,
c) projekty finansowane przez NCBiR,
d) projekty finansowane przez NCN,
e) projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
f) projekty finansowane przez Agencję Badań Medycznych,
g) projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W związku z powyższym należy usunąć z modułu Projekty Naukowe wszystkie projekty badawcze finansowane z innych źródeł (poza projektami upowszechniającymi naukę). Jeżeli powinny one zostać uwzględnione w ewaluacji jako usługi badawcze należy przesłać kompletną informację o projektach w pliku Excel na adres badania@uwr.edu.pl.

Termin przekazania tych danych – 23 grudnia 2021.

Jako usługi badawcze można również zamieścić działania w ramach programu IDUB (np. Inkubatory Doskonałości Naukowej, granty wewnętrzne).

2.W systemie SEDN widocznie są osiągnięcia w zakresie Kryterium II. Należy sprawdzić kompletność danych. W szczególności należy sprawdzić poprawność danych dotyczących komercjalizacji oraz usług badawczych. W tym celu należy wybrać zakładkę:

Osiągnięcia naukowe i artystyczne/Kryterium II, a następnie użyć filtrowania ze względu na rodzaj osiągnięcia (przychody z usług, przychody z komercjalizacji).

Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości należy zgłosić na adres: badania@uwr.edu.pl do 23 grudnia 2021 r.

3.Należy wprowadzić do POL-onu informacje o grantach przyznanych w listopadzie przez NCN. Jako datę rozpoczęcia projektu prosimy wpisać datę decyzji, a jako datę zakończenia datę wyznaczoną przez okres trwania projektu.