Strona używa plików cookies więcej

[2.11.2021] Komunikat w sprawie projektów naukowych

Szanowni Państwo Dziekani,

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

Szanowni Państwo,

dziękujemy za wprowadzenie danych o projektach naukowych do POL-onu. Wstępny audyt projektów naukowych w bazie POL-on, które należało wprowadzić do 31 października 2021 r., wykazał szereg braków oraz nieprawidłowości, dlatego potrzebna będzie analiza i uzupełnienie brakujących danych lub dokonanie korekt.

1. W systemie POL-on brakuje jeszcze wielu projektów m.in. ok. 80 grantów NCN (plik NCN_brak_w_Polonie.xlsx). Proszę o uzupełnienie tych projektów.

2. W około 200 projektach nie wypełniono pola ‚Środki ogółem przyznane podmiotowi na realizację projektu (PLN)’ (projekty_przyznane_srodki_zero.xlsx). Jest to konsekwencją niezbyt intuicyjnego edytora w POL-onie. Jest to jednak kluczowe pole w ewaluacji. To właśnie te środki będą stanowiły podstawę do oceny dyscypliny. Proszę o jego uzupełnienie. W tym celu w zakładce ‚Podmioty realizujące’ należy wybrać pole: edytuj. A następnie, na dole ekranu, kliknąć: ‚Dodaj środki finansowe’:

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

3. Około 100 projektów nie zawiera kompletnych danych (projekty_dane_wymagaja_uzupelnienia.xlsx). Projekty te są oznaczone w POL-on wykrzyknikiem:

Należy uzupełnić te dane lub usunąć projekty.

4. Należy usunąć wszystkie projekty rozpoczęte przed 1 stycznia 2017 r. oraz projekty bez daty przyznania środków (projekty_bez_daty_lub_przed_2017.xlsx).

5. W ponad 270 projektach oznaczono pole: ‚Czy projekt dotyczy upowszechniania nauki’ (projekty_upowszechnianie_nauki.xlsx).

Projekty te mogą nie być uwzględnione w ewaluacji. Pole to należy oznaczyć wyłącznie w przypadku projektów, których jedynym celem jest upowszechnianie nauki. Nie należy tego pola zaznaczać w przypadku projektów o charakterze czysto lub głównie badawczym (projekty NCN).

6. W polu: ‚numer projektu’ nie należy używać wewnętrznych numerów projektów.

Proszę o wykonanie przeglądu wprowadzonych danych według powyższych punktów oraz przygotowanie raportu ze stanu prac w zakresie kryterium II. Formularz raportu przesłany jest w załączniku.

Proszę o podpisanie raportu przez Przewodniczącego RDN oraz Dziekana i przesłanie na adres: badania@uwr.edu.pl.

Prosimy o potraktowanie sprawy priorytetowo i przesłanie raportu do 19 listopada 2021 r.