Strona używa plików cookies więcej

[22.03.2021] Komunikat o ocenie eksperckiej KEN monografii

Komunikat z dn. 22.03.2021 o ocenie eksperckiej KEN monografii w naukach humanistycznych i społecznych 

Dyscypliny należące do nauk humanistycznych i społecznych mogą ubiegać się o ocenę ekspercką KEN nie więcej niż pięciu monografii wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie. Wnioski składane będą za pośrednictwem odpowiedniego modułu w PBN, jednak rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń zapowiadane jest dopiero na czerwiec 2021 r. (termin składania wniosków upływa 30 września 2021).

Zespół ds. ewaluacji rekomenduje radom dyscyplin, aby do końca maja br. wybrały monografie przeznaczone do oceny eksperckiej, a także przygotowały ich opisy i recenzje wydawnicze oraz uzasadnienia wniosków.