Strona używa plików cookies więcej

[23.11.2021] Komunikat w sprawie tłumaczeń

Szanowni Państwo Dziekani,

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

kończą się prace nad tłumaczeniem opisów wpływu na język angielski. Zgodnie z harmonogramem, proces odbioru końcowego tłumaczeń powinien się zakończyć najpóźniej do dn. 3.12.2021. Po tym terminie nie będzie można zlecać tłumaczeń do biur zewnętrznych. Do tego czasu wszystkie poprawki tłumaczeń powinny być wprowadzone, a tłumaczenia odebrane i zaakceptowane. Dlatego prosimy o dotrzymanie terminu i zakończenie pracy z tłumaczami do 3.12.2021.

OPI zwraca uwagę, aby dla każdego dowodu wpływu, podłączanego do każdego z opisów wpływu, w polu zawierającym opis dowodu, zarówno w wersji polskiej, jak i w angielskiej, wprowadzić informację na temat daty jego publikacji w ostatecznej formie. Przy czym data ta powinna zawierać się w latach 2017–2021. Może to być data precyzyjna (dzień, miesiąc, rok) lub data zakresowa w przedziale, gdyby dowód miał charakter zagregowany (np. kilkadziesiąt orzeczeń sądu).

Jeśli mają Państwo gotowe opisy wpływu w języku polskim i angielskim oraz zgromadzone dowody, prosimy o rozpoczęcie ich wprowadzania do POL-onu i do STUDNI oraz zapisanie wersji roboczej. Następnie prosimy o sprawdzenie, czy wersja robocza nie zawiera błędów, które zostaną wykazane w oknie alertowym.

Wprowadzanie dowodów wpływu powinno się zakończyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021. Po tym terminie Zespół ds. ewaluacji jakości działalności naukowej dokona przeglądu wprowadzonych danych dla wszystkich dyscyplin. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwe – lub konieczne – będzie skorygowanie zawartości wprowadzonych opisów wpływu.

W ostatnim etapie Zespół ds. ewaluacji jakości działalności naukowej przekaże do Przewodniczących Rad Dyscyplin informację o zakończeniu prac z prośbą o zatwierdzenie przez Przewodniczących w systemie raportującym opisów wpływu. Zakończenie wszelkich prac nad ewaluacją i zamknięcie systemów raportujących nastąpi 15.01.2022 r.