Strona używa plików cookies więcej

[23 grudnia 2021 r.] Komunikat ws. zmiany rozporządzenia dot. danych w POL-on

Szanowni Państwo Dziekani,

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

uprzejmie informuję, że 21 grudnia 2021 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Rozporządzenie zmienia limity znaków w opisach wpływu – Kryterium III:

w ust. 3 w pkt 6: – w lit. f tiret trzecie otrzymuje brzmienie: „– opisu bibliograficznego i streszczenia nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej);

szczegółowej charakterystyki nie więcej niż 5 dowodów wpływu działalności naukowej (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami na każdy dowód dla każdej wersji językowej)”.

Ta sytuacja daje nam możliwość zweryfikowania wprowadzonych informacji i poszerzenia zapisów. Tłumaczenie ich należy przeprowadzić we własnym zakresie.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o ostateczną weryfikację wprowadzonych opisów wpływu, zgodnie ze skierowanymi do Państwa propozycjami zmian, przygotowanymi przez Członków Zespołu do spraw ewaluacji jakości działalności naukowej do 5 stycznia 2022 roku.