Strona używa plików cookies więcej

[25.10.2021] Komunikat w sprawie raportów

Szanowni Państwo Dziekani,Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie do 19 listopada 2021 r. raportów dotyczących stanu przygotowań do ewaluacji według załączonego pliku raport_listopad. doc. (poniżej).

Każdy raport powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Dyscypliny oraz Dziekana, a następnie przesłany na adres badania@uwr.edu.pl.

Przesyłamy również plik wskazowki_SEDN.pdf  (poniżej) zawierający porady dotyczące usuwania alertów w systemie SEDN. Proszę o sprawdzenie, czy w systemie SEDN zawarte są informacje o wszystkich uczestnikach 2 i 3 roku Szkoły Doktorskiej. Dane te powinny zostać wprowadzone do systemu Polon, skąd zostaną automatycznie przesłane do SEDN.

W załączniku przekazujemy pliki z informacjami o przychodach z tytułu usług badawczych oraz komercjalizacji, na podstawie uzyskanych z Wydziałów informacji. Proszę o odnalezienie przychodów z Państwa Wydziału i przyporządkowanie procentowe odpowiednich dyscyplin. Dane jednostki są zakodowane w polu ‚symbol konta’ (np.701-B17-21160000-5001207620-70102 oznacza Jednostkę 21160000, natomiast 5001207620 to numer projektu).

Dane należy przesłać do 19 listopada 2021 r. na adres badania@uwr.edu.pl

Przypominam, że treści kolejnych komunikatów zamieszczane są na stronie www.uni.wroc.pl/ewaluacja/komunikaty.

Z wyrazami szacunku

Prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Eugeniusz Zych