Strona używa plików cookies więcej

[25.10.2021] Komunikat w sprawie systemu POL-on

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że do 31 października w systemie Polon 2.0 należy wprowadzić informacje o wszystkich realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki. Ponadto na adres: badania@uwr.edu.pl należy przesłać oświadczenia kierowników projektów określające podział środków pomiędzy dyscypliny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/ewaluacja/komunikaty/13-09-2021-komunikat-w-sprawie-modulu-projekty-naukowe-oraz-raportow-dyscyplin/

Dane dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych oraz usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki powinno zostać wprowadzone do modułu Dane Finansowe w Polonie.

Proszę o przysłanie do 19 listopada 2021 r. na adres: badania@uwr.edu.pl wszystkich danych dotyczących komercjalizacji i usług badawczych w pliku edytowalnym (np. excel lub word) zgodnie z instrukcją znajdującą się w załączniku (str. 22-23).

Z wyrazami szacunku

Prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Eugeniusz Zych