Strona używa plików cookies więcej

[3 stycznia 2022 r.] Komunikat dot. zadań w procesie ewaluacji

Szanowni Państwo Dziekani,

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

uprzejmie zawiadamiam, że dobiega końca proces ewaluacji jakości działalności naukowej. Do zrealizowania pozostały jeszcze następujące zadania:

1. Kryterium II

Do 15 stycznia wprowadzane są dane do Polonu. Przypominam o konieczności poprawienia danych kierowników w projektach naukowych, zgodnie z pismem SZMB.463.39.2021.AM oraz proszę o weryfikację poprawności zapisów pozostałych parametrów. Wszelkie błędy POL-on sygnalizuje w formie alertów o błędach.

2. Kryterium III

Do 15 stycznia należy wprowadzić i zatwierdzić opisy wpływu. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on zamieszczono informację o możliwości zwiększenia liczby znaków opisu bibliograficznego i streszczenia nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych do maksymalnie 1500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej i szczegółowej charakterystyki nie więcej niż 5 dowodów wpływu działalności naukowej do maksymalnie 1000 znaków ze spacjami na każdy dowód dla każdej wersji językowej.