Strona używa plików cookies więcej

[3 stycznia 2022 r.] Komunikat ws. dalszych zadań w procesie ewaluacji

Szanowni Państwo Dziekani,

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

uprzejmie zawiadamiam, że dobiega końca proces ewaluacji jakości działalności naukowej. Do zrealizowania pozostały jeszcze następujące zadania:

1. Kryterium I.

Należy zebrać komplet oświadczeń nr 3 i zamieścić je w repozytorium. Proszę zwrócić uwagę na publikacje wydane przed datą zatrudnienia pracownika. W systemie SEDN nie są one zgłaszane jako błędnie wprowadzone, mogą one jednak zostać odrzucone na etapie weryfikacji danych przez ekspertów.

2. Kryterium II

Do 15 stycznia wprowadzane są dane do systemu POL-on. Przypominam o konieczności poprawienia danych kierowników w projektach naukowych, zgodnie z pismem SZMB.463.39.2021.AM oraz proszę o weryfikację poprawności zapisów pozostałych parametrów. Wszelkie błędy POL-on sygnalizuje w formie alertów o błędach.

3. Kryterium III

Do 5 stycznia należy wprowadzić poprawki do opisów przekazane przez Zespół ds. ewaluacji. Do 9 stycznia należy zatwierdzić wprowadzone opisy wpływu i zmienić wersję roboczą na wersję zatwierdzoną. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on zamieszczono informację o możliwości zwiększenia liczby znaków opisu bibliograficznego i streszczenia nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych do maksymalnie 1500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej i szczegółowej charakterystyki nie więcej niż 5 dowodów wpływu działalności naukowej do maksymalnie 1000 znaków ze spacjami na każdy dowód dla każdej wersji językowej.

Jeżeli zachodzi konieczność zlecenia poprawy tłumaczeń w wymienionym powyżej zakresie, czyli rozszerzenia o dopuszczalną przez MEiN liczbę znaków, uprzejmie proszę o zgłoszenie tej informacji do 4 stycznia 2022 r do 13:00 na adres: badania@uwr.edu.pl.

W zgłoszeniu proszę o wskazanie, ilu opisów wpływu zmiana będzie dotyczyła, w jakim zakresie i przesłanie fragmentów do przetłumaczenia do piątku 7 stycznia 2022 roku do 09:30.