Strona używa plików cookies więcej

[30 grudnia 2021 r.] Komunikat ws. krytycznie ważnych informacji dot. ewaluacji

Szanowni Państwo Dziekani,

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych,

poniżej znajdziecie Państwo krytycznie ważne informacje związane z ewaluacją jakości działalności naukowej.

W ostatnich dniach w systemie SEDN doprecyzowano system weryfikacji projektów naukowych. W konsekwencji wiele projektów, które zostały wprowadzone do POL-on, w SEDN widocznych jest jako projekty niespełniające warunków ewaluacji. W większości przypadków spowodowane jest to niewłaściwym wprowadzeniem danych kierownika projektu do systemu POL-on.

Należy koniecznie do 5 stycznia 2022 r. poprawić błędy w systemie POL-on wg poniższych wytycznych.

  1. W systemie SEDN można ustalić przyczynę błędu. Lista projektów jest widoczna po wybraniu zakładki ‚kryterium II’. Po kliknięciu w projekt, a następnie w dane kierownika, pojawi się tabela z danymi:

kom1

lub

kom2

W pierwszym przypadku dane zostały nieprawidłowo wprowadzone w systemie POL-on.

  1. W systemie POL-on w danym projekcie należy przejść do zakładki ‚kierownik’, a następnie wprowadzić dane kierownika zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/projekty-naukowe-dodawanie-nowego-projektu-naukowego/

W przypadku kierowników, którzy są pracownikami lub doktorantami UWr, należy powiązać ich dane z danymi wprowadzonymi do POL-on, używając ikony lupy.

Nieprawidłowo wprowadzone dane:

kom3

Prawidłowo wprowadzone dane:

kom4