Strona używa plików cookies więcej

Nowy termin ewaluacji

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r., tzw. Tarczą Antykryzysową, ewaluacja działalności naukowej zostaje przesunięta o rok.

Art. 60 punkt 13): w art. 324: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje lata 2017–2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r.”

Link do ustawy ➡️ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku