Strona używa plików cookies więcej

Rady dyscyplin naukowych

Przewodniczący rad dyscyplin naukowych w kadencji 2020-2024

Rada dyscypliny naukowej na Wydziale Przewodniczący rady dyscypliny naukowej Zastępcy przewodniczącego
1 Nauki Medyczne oraz Inżynieria Biomedyczna WB dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr prof. dr hab. Ewa Marcinkowska // dr hab. Anna Kulma, prof. UWr
2 Nauki Chemiczne WCh prof. dr hab. Marcin Stępień dr hab. Anna Piecha-Bisiorek // dr hab. Magdalena Rowińska-Żyrek
3 Językoznawstwo WF prof. dr hab. Bożena Rozwadowska dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr // dr hab. Artur Tworek, prof. UWr
4 Literaturoznawstwo WF prof. dr hab. Beata Baczyńska dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr // dr hab. Ewa Grzęda, prof. UWr
5 Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach WF dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr dr hab. Agnieszka Wandel
6 Astronomia oraz Nauki Fizyczne WFA dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr prof. dr hab. Zbigniew Koza // prof. dr hab. Paweł Rudawy
7 Matematyka WMI prof. dr hab. Grzegorz Karch prof. dr hab. Krzysztof Dębski // prof. dr hab. Jacek Dziubański
8 Informatyka WMI prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski prof. dr hab. Krzysztof Loryś // dr hab. Paweł Woźny, prof. UWr
9 Nauki Biologiczne WNB dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr dr hab. Małgorzata Janicka prof. UWr, dr hab. Izabela Jędrzejowska
10 Pedagogika oraz Psychologia WNHP dr hab. Rafał Włodarczyk dr hab. Michał Białek, prof. UWr
11 Archeologia WNHP dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr // dr hab. Tomasz Płonka, prof. UWr
12 Nauki o Kulturze i Religii WNHP dr hab. Dorota Koczanowicz dr hab. Monika Baer, prof. UWr
13 Historia WNHP prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr // dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr
14 Nauki o Sztuce WNHP prof. dr hab. Andrzej Kozieł dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr // dr hab. Bogusław Raba
15 Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna WNZKŚ dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr dr hab. Sylwia Dołzbłasz // dr hab. Anna Pietranik, prof. UWr
16  Filozofia WNS prof. dr hab. Maciej Manikowski dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr // dr hab. Bogusław Paź, prof. UWr
17 Nauki o Polityce i Administracji WNS prof. dr hab. Mirosław Dymarski dr hab. Anna Pacześniak, prof. UWr // dr hab. Przemysław Mikiewicz
18  Nauki o Bezpieczeństwie WNS dr hab. Piotr Marszałek, prof. UWr dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr
19 Nauki Socjologiczne WNS dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr dr hab. Ewa Banaszak // dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. UWr
20 Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse WPAE prof. dr hab. Karol Kiczka prof. dr hab. Patrycja Zawadzka // dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr