Strona używa plików cookies więcej

Zespół ds. ewaluacji

Zespół ds. ewaluacji jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Wrocławskim w składzie:

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Eugeniusz Zych
Prorektor ds. badań naukowych

Zastępca Przewodniczącego:

prof. dr hab. Dariusz Buraczewski
Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji

Członkowie:

mgr Joanna Czyrek
Biblioteka Wydziału Chemii

dr hab. Michał Jacuński
Wydział Nauk Społecznych

prof. dr hab. Andrzej Kozieł
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

dr hab. Magdalena Rowińska-Żyrek
Wydział Chemii

dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr
Wydział Filologiczny

Sekretarz:

dr Adrianna Michalewska
Sekcja Zarządzania i Monitoringu Badań

E-mail kontaktowy
Sekretariat zespołu prorektor.nauka@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji
dariusz.buraczewski@uwr.edu.pl