Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Pracownicy

Innovative Training Networks (ITN) – nowy konkurs

Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na Innowacyjne Sieci Szkoleniowe (Innovative Training Networks – ITN) w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

Konkurs adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców z całego świata, w tym doktorantów.

Termin składania wniosków upływa 17 stycznia 2018 r. o godz. 17.00.

Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie Participant Portal, przez którą składa się również wniosek w wersji elektronicznej.

Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców, przy czym wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne. Projekt taki realizowany jest do 48 miesięcy przez konsorcjum kilku instytucji z kilku krajów i zwykle różnych sektorów i branż. Zadaniem konsorcjum jest opracowanie wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata. Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy. Program składa się z indywidualnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców w poszczególnych instytucjach oraz różnorodnego, ale spójnego programu szkoleniowego, tak w obszarze badawczym projektu, jak i z zakresu dodatkowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem).

Istnieją trzy rodzaje projektów ITN różniące się założeniami szczegółowymi oraz wymogami co do minimalnego składu konsorcjum:

– ETN European Training Networks

– EID European Industrial Doctorates

– EJD European Joint Doctorates

Szczegółowe informacje o projektach ITN (w języku polskim) znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Zachęcamy do składania wniosków!

Biuro Projektów Zagranicznych

Dodane przez: Iwona Filarska

17 Sie 2017

ostatnia modyfikacja: 18 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.