Strona używa plików cookies więcej

We wtorek 16 listopada rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Przemysław Wiszewski oraz Iryna Martens dyrektor Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego podpisali list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego. W przyszłości współpraca ma się rozwijać – liczymy na zawarcie umowy oraz podjęcie działań takich jak zabezpeczenie, udostępnianie i popularyzacja archiwaliów w ramach Regionalnego GLAM.

Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego będzie współpracowało z UWr w organizowaniu szkoleń z opracowania dokumentów archiwalnych przy pomocy nowoczesnych narzędzi cyfrowych tj. standard IIIF (International Image Interoperability Framework) – https://iiif.io/, przewidziana jest też wymiana specjalistów między tymi instytucjami. Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego będą szkolić pracowników Archiwum we Lwowie z opracowania dokumentów archiwalnych przy pomocy Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji www.translab.uni.wroc.pl. W ramach współpracy powołany zostanie zespół, którego zadaniem będzie typowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji (m.in. ustalenie zakresu, ilości, czasu) i organizowanie dostępu do cyfrowych obiektów dziedzictwa kulturowego w standardzie IIIF w ramach wspólnych projektów. Z Archiwum we Lwowie będziemy organizować wspólne konferencje, seminaria, wystawy, by popularyzować naukę i wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy z wykorzystaniem  technologii cyfrowych. Będziemy starać się pozyskiwać środki na projekty i pozyskiwać partnerów do wspólnych projektów.

Więcej informacji o regionalnym GLAM znajdziecie na stronie: www.uni.wroc.pl/glam