Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Grant na badania chorób odkleszczowych

MINIATURA to jeden z konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Dzięki funduszom uzyskanym w konkursie można przeprowadzić badania wstępne i pilotażowe, a także sfinansować inne działania naukowe (kwerendy, staże, wyjazdy badawcze). Finansowanie jest zapewnione przez maksimum rok, a jego wysokość wynosi od 5 do 50 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na obecną, drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł.

Przebieg konkursu jest inny, niż w przypadku pozostałych konkursów NCN – wnioski przyjmowane są przez cały rok, a wynik weryfikacji znany jest już po czterech miesiącach od wpłynięcia. W zeszłym roku na konkurs MINIATURA wpłynęło 2120 wniosków, z czego sfinansowano 282.

Wśród osób wymienionych na liście rankingowej nr 5 znalazła się dr Joanna Hildebrand z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii z UWr. Otrzyma ona 49 775 zł na sfinansowanie projektu „Gatunki inwazyjne jako żywiciele patogenów transmitowanych przez kleszcze a <<efekt rozcieńczenia>>”.

Projekt dotyczy roli gatunków inwazyjnych, szopa pracza Procyon lotor i jenota azjatyckiego Nyctereus procyonides, w epidemiologii chorób odkleszczowych. W ostatnich latach w Europie coraz większą uwagę skupiają patogeny transmitowane do organizmu człowieka i zwierząt w trakcie ukąszenia krwiopijnych stawonogów. Patogeny te są przyczyną chorób takich jak borelioza, babeszjoza, anaplasmoza czy riketsjozy. W wielu ośrodkach prowadzone są badania nad czynnikami wpływającymi na rozprzestrzenianie się tych patogenów w środowisku, a jednym z niedawnych rezultatów było przedstawienie hipotezy nazywanej „efektem rozcieńczenia”. Badania, które doprowadziły do wysunięcia tejże hipotezy pokazały, że częstość występowania patogenów w danym biotopie zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby gatunków zwierząt będących żywicielami kleszczy i jednocześnie rezerwuarem drobnoustrojów. W tym świetle rodzi się pytanie o ocenę roli gatunków inwazyjnych, postrzeganych raczej pejoratywnie, w układzie patogen-wektor-żywiciel.

dr Joanna Hildebrand – adiunkt w Zakładzie Parazytologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, parazytolog, jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie ekologicznych aspektów występowania pasożytów gryzoni oraz ich molekularnej weryfikacji taksonomicznej, a także rezerwuarowej roli dziko żyjących ssaków w odniesieniu do patogenów transmitowanych przez wektory (patogen-wektor-żywiciel), jakimi są krwiopijne stawonogi.

Dodane przez: Agata Kreska

19 Gru 2018

ostatnia modyfikacja: 14 Sty 2019