Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka

Grant Naukowy Fundacji DKMS walczącej z nowotworami krwi

W ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”, Fundacja DKMS pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) uruchomiła grant naukowy skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają przede wszystkim wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia. „Grant Naukowy Fundacji DKMS” ma na celu poszerzenie wiedzy na temat strategii terapeutycznych w transplantacji komórek krwiotwórczych oraz/lub terapii komórkowych w leczeniu chorób hematologicznych.

Prowadzone badania muszą dotyczyć przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych i terapii komórkowych, komórek krwiotwórczych, indukowalnych lub metod terapii nowotworów hematologicznych. Preferowanym typem badań są badania kliniczne lub badania laboratoryjne. Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin, obejmujących – ale nie ograniczonych wyłącznie – do immunologii transplantacyjnej, dawstwa komórek macierzystych, diagnostyki oraz strategii terapeutycznych.

Kierownicy zespołów badawczych, ubiegających się o grant naukowy, muszą posiadać stopień doktora nauk w dziedzinie, w której będzie przeprowadzone badanie podlegające konkursowi w celu uzyskania grantu. Odpowiedni stopień naukowy powinien zostać uzyskany nie wcześniej, niż 12 lat przed rozpoczęciem ubiegania się o grant, nie wliczając przerw od pracy. Aplikanci mogą być lekarzami lub osobami zatrudnionymi w instytutach naukowych.

Projekty badawcze zostaną sprawdzone pod kątem użyteczności w zakresie badań na temat strategii terapeutycznych w kontekście transplantacji komórek krwiotwórczych oraz/lub terapii komórkowych w leczeniu nowotworów hematologicznych, istotności badań, oraz szacowanego wpływu potencjalnych wyników na rozwój nauki. Kierownik projektu może przesłać maksymalnie dwa zgłoszenia.

Komisja grantowa będzie wybierała jeden zespół badawczy rocznie. Kwota przyznawanego grantu obejmuje maksymalnie 150 000 zł rocznie i jest wypłacana maksymalnie na okres 2 lat. Całkowita suma grantu to 300 000 zł. Każdy rok finansowania rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z regulaminem „Grantu Naukowego Fundacji DKMS” na stronie https://www.dkms.pl/pl/grant oraz wypełnienie zamieszczonego tam wniosku. Uzupełnioną aplikację należy przesłać w formie elektronicznej do Działu Badań Naukowych na adres e-mail filip.franczyk@uwr.edu.pl do dnia 24 czerwca 2019 r.

Szczegółowe pytania związane z projektem „Grant Naukowy Fundacji DKMS” należy kierować na adres edukacja@dkms.pl

Ogłoszenie wyników nastąpi na konferencji PTHiT w Łodzi w dniach 12-14 września 2019 r.

Dodane przez: Agata Kreska

16 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 16 maja 2019