Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Pracownicy

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych- konkurs na Advanced Grant

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców tzw. Advanced Grants. Granty adresowane są do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Projekt realizowany jest przez „głównego badacza” wraz ze stworzonym przez siebie zespołem badawczym w wybranej instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020.

Projekt może trwać do 5 lat, a jego budżet może wynosić maksymalnie 2,5 mln euro ( w uzasadnionych przypadkach 3,5 mln euro).

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00

Wniosek składa się do Komisji Europejskiej przez portal uczestnika – Participant Portal.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na portalu uczestnika Participant Portal.

Zachęcamy do składania wniosków.

Dodane przez: Iwona Filarska

17 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 25 maja 2017