Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Granty i stypendia na grudzień. Aplikuj!

Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS udostępniło dla naukowców, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zestawienie aktualnych ofert grantów i stypendiów:

Nadal otwarte są konkursy w programie Horyzont 2020 w różnych obszarach tematycznych, w tym dodatkowy konkurs European Green Deal Call. Tu znajdziesz szczegóły.

Krajowy Punt Kontaktowy zorganizował wirtualną kampanię informacyjną dot. konkursu European Green Deal Call, publikując filmy, w których eksperci szczegółowo omawiają poszczególne tematy konkursowe – materiał dostępny tutaj na stronie.

W Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków w ramach konkursów:

CEUS-UNISONO – konkurs na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dyscyplinach naukowych, planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Oceną merytoryczną projektów będzie się zajmowała zagraniczna agencja finansująca badania. Wnioski krajowe w ramach programu CEUS-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. W konkursie CEUS-UNISONO NCN nie może pełnić roli agencji wiodącej.Nabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.
Tutaj więcej informacji na temat konkursu.


OPUS LAP 
– konkurs na projekty badawcze planowane do realizacji:

  •  we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii we wszystkich dyscyplinach nauki; NCN jako agencja wiodąca;
  • dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i Niemiec wyłącznie w obszarze nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych;
  • dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i ze Szwajcarii – we wszystkich dyscyplinach nauki.
  • Nabór wniosków do 15 grudnia br. Szczegółowe informacje na stronie.

BEETHOVEN CLASSIC 4 – nabór wniosków w NCN do 15 grudnia br. na polsko-niemieckie projekty badawcze z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Więcej informacji na stronie

SHENG 2 – 15 grudnia 2020. planowane jest ogłoszenie drugiej edycji konkursu na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły badawczeorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i National Natural Science Foundation of China (NSFC). Finansowane będą projekty w wybranych dyscyplinach nauki – panele NCN: ST4, ST5, ST8, NZ1, NZ2, NZ3, NZ4, NZ5, NZ6, NZ7, NZ8, NZ9, HS6. Szczegóły tutaj.

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju trwa nabór wniosków w ramach:

Small Grant Scheme 2020 – konkurs w ramach funduszy norweskich na projekty badawcze dla kobiet naukowców w technicznych dziedzinach nauki. Wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin B+R:nauki inżynieryjne i techniczne, w tym: inżynieria lądowa, elektrotechnika, elektronika, inżynieria informacji, inżynieria mechaniczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, inżynieria środowiska, biotechnologia środowiskowa, biotechnologia przemysłowa, nanotechnologia, inne nauki inżynieryjne i techniczne.W konkursie nie jest przewidziany udział konsorcjów.
Zamknięcie konkursu: 11 grudnia 2020 r. godz. 16.00 Szczegółowe informacje

ERA-NET Bioenergy – międzynarodowy konkurs, finansujący badania obejmujące zagadnienia z zakresu bioenergii. Temat konkursu:„Development and improvement of biomass conversion technologies for the provisioning of heat for industrial processes”.Termin złożenia wniosków wstępnych: 26.01.2021 r. Szczegółowe informacje

Międzynarodowy konkurs European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine w ramach programu EuroNanoMed III. W konkursie finansowane będą badania obejmujące zagadnienia z zakresu nanomedycyny. Wymagany jest udział przynajmniej jednego przedsiębiorcy z Polski w konsorcjum realizującym projekt. Jest to warunek konieczny do uzyskania dofinansowania również przez pozostałych polskich partnerów. 

Nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) trwa do 21 stycznia 2021 r. Szczegółowe informacje 

A tu pozostałe konkursy NCBiR

POLSKO – NIEMIECKIEJ FUNDACJI NA RZECZ NAUKI trwa nabór wniosków w konkursie uproszczonym na przedsięwzięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami.Maksymalna kwota dotacji w tym konkursie wynosi 10.000 euro.
Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.
Termin składania wniosków upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. Link do konkursu

W ramach Funduszu Wyszehradzkiego można przygotowywać granty Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants; najbliższy termin składania wniosków mija 1 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje

Informacje różne:

  • 17 grudnia 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje warsztaty online: Granty ERC – jak napisać wniosek?  Spotkanie adresowane do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC w pierwszych konkursach programu Horyzont Europa.Szczegółowe informacje
  • Konsultacje publiczne mapy drogowej nowej strategii EU – zdrowa gleba
    Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne mapy drogowej nowej strategii europejskiej dotyczącej zdrowia i stanu gleb. Swoją opinią można się z Komisją podzielić do 10 grudnia 2020 r. Więcej na stronie

Dodane przez: Tomasz Sikora

3 grudnia 2020

ostatnia modyfikacja: 7 grudnia 2020