Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Granty – lipiec 2021

Aktualne konkursy: 

Pierwsze konkursy w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Actions):

MSCA Doctoral Networks: konkurs na 4-letnie projekty składane przez międzynarodowe konsorcja mające na celu wyszkolenie doktorantów na kreatywnych i przedsiębiorczych naukowców.  Bez ograniczeń tematycznych. Termin składania wniosków: 16 listopada 2021 r

MSCA Postdoctoral Fellowships: Indywidualne wyjazdowe granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora i doświadczeniem nie dłuższym niż 8 lat od momentu jego uzyskania; bez ograniczeń tematycznych; termin składania wniosków: 12 października 2021 r.

Oferty instytucji – zaproszenia dla naukowców w ramach MSCA PF: https://www.net4mobilityplus.eu/eoi/

MSCA and Citizens: projekty mające przybliżyć naukę i zawód naukowca społeczeństwu poprzez organizację Europejskiej Nocy Naukowca.
Termin składania wniosków: 7 października 2021 r.

Szereg otwartych konkursów m.in. w ramach klastrów, infrastruktur badawczych, pakietu Widening.

OPUS 22: zapowiedź naboru wniosków na projekty badawcze, w tym realizowane w ramach współpracy LAP
15 września 2021 r. NCN ogłosi konkurs OPUS 22 na projekty badawcze w tym również realizowane we współpracy LAP w ramach programu Weave. Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii Szwajcarii, Niemiec w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

  • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (FWF, GAČR, ARRS, SNSF, a od 15 września 2021 r. – DFG);
  • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Program Weave zastąpił w NCN bilateralne programy współpracy międzynarodowej z Niemcami (BEETHOVEN), Austrią (MOZART), Szwajcarią (ALPHORN) oraz program współpracy wielostronnej – CEUS.

MAESTRO 13 i SONATA BIS 11
Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Łączna kwota finansowania 170 mln zł. Zakończenie naboru wniosku: 15 września 2021 r. Zarówno w MAESTRO 13, jak i SONATA BIS 11 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, zakup lub wytworzenie aparatury naukowej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji założonych działań. W konkursach nie obowiązuje górna granica finansowania projektu, a badania mogą być zaplanowane na 36, 48 lub 60 miesięcy.

Pozostałe aktualne konkursy NCN

EUREKA
Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Bez ograniczeń tematycznych. Zakończenie naboru wniosków: 24 września 2021 r.

Pozostałe konkursy.

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

Aktualny nabór wniosków trwa do 29.10.2021 Open Call 

Przewodnik po programie Horyzont Europa „HE Programme Guide”, wyjaśniający wiele interesujących kwestii związanych z uczestnictwem w programie.

Dodane przez: Agata Kreska

15 lip 2021

ostatnia modyfikacja: 15 lip 2021