Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Granty wewnętrzne – III edycja

Uniwersytet Wrocławski jest beneficjentem programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Jako jedyni na Dolnym Śląsku i jedna z 10 uczelni w Polsce otrzymujemy dodatkowe środki finansowe. Dzięki nim możemy stawiać sobie ambitne cele – zmiany i rozwój uczelni w każdym obszarze jej działalności. Pieniądze pozwoliły sfinansować kolejną już edycję konkursu na granty wewnętrzne. Konkurs jest ułatwieniem i wstępem dla badaczy i badaczek z UWr do uzyskania środków na badania z grantów zewnętrznych, które będą realizowane na naszej uczelni.

Komunikat nr 14 z 29 lipca 2022 r. informuje o starcie naboru wniosków aplikacyjnych w III edycji „Konkursu na granty wewnętrzne” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – zadanie Nr 7 „Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr)”. W konkursie dofinansowanie może uzyskać 40 projektów. Maksymalna kwota przyznawana dla każdego z nich wynosi 40 000 zł. Okres realizacji grantu nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Wnioski można składać do 30 września 2022 r. Wyniki konkursu zostaną podane 19 grudnia 2022 r.

Pieniądze będą przyznawane wyłącznie na sfinansowanie oryginalnych badań naukowych, niezaplanowanych w innych wnioskach lub projektach badawczych. Projekty te muszą być niezbędne do przygotowania i złożenia aplikacji, umożliwiającej uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, przeznaczonego na kontynuację badań. Grant zewnętrzny musi być realizowany na UWr, mieć charakter prorozwojowy i obejmować badania naukowe zgodne z priorytetami programu IDUB.

Dodane przez: Agata Kreska

29 lip 2022

ostatnia modyfikacja: 29 lip 2022