Strona używa plików cookies więcej

GRANTY – STYCZEŃ 2021

Rok 2020 już za nami, a wraz z nim zakończył się kilkuletni program Horyzont 2020, który do tej pory był największym projektem realizowanym przez Unię Europejską w zakresie badań i innowacji. Przez kolejne lata zastąpi go nowy, jeszcze świetniejszy program Horyzont Europa (HE 2021-2027). Rozpoczynamy ten rok z szeregiem nowych, prestiżowych konkursów. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału.

I. EURAXESS

Najbardziej aktualne oferty grantów i stypendiów Euraxess dostępne na stronie EURAXESS POLAND.

II. HORYZONT EUROPA

Obowiązujący od stycznia 2021r. program, który zastępuje HORYZONT 2020. Składa się z trzech filarów:

 • Doskonała baza naukowa,
 • Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa,
 • Innowacyjna Europa,

które uzupełnione zostały o dodatkowy komponent: Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego. Kolejnymi dwoma nowymi elementami są Misje UE (nowotwory, klimat, środowisko, inteligentne miasta, itd.) oraz Partnerstwa europejskie (w zakresie energii, transportu, bioróżnorodności, zdrowia, żywności, itd.) W załączniku na dole strony prezentacja programu HE.

Linki:

O programie na stronie Komisji Europejckiej

O programie na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Składanie wniosków

III. SHENG 2

 Druga edycja konkursu na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły badawcze organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Termin składania wniosków krajowych: 15.03.2021r. o godzinie 16:00.

Więcej informacji na stronie konkursu.

IV. Weave-UNISONO 

Międzynarodowy konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.

V. JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych.

 Harmonogram naboru:

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposal): 2 marca 2021 r., 15:00 CET
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): 29 czerwca 2021 r., 15:00 CET
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 6 lipca 2021r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie NCN.

VI. ERA-NET Bioenergy 

Międzynarodowy konkurs, finansujący badania obejmujące zagadnienia z zakresu bioenergii. Temat konkursu:„Development and improvement of biomass conversion technologies for the provisioning of heat for industrial processes”.

Termin złożenia wniosków wstępnych: 26.01.2021 r.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

VII. European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine 

 Konkurs w ramach programu EuroNanoMed III. W konkursie finansowane będą badania obejmujące zagadnienia z zakresu nanomedycyny. Wymagany jest udział przynajmniej jednego przedsiębiorcy z Polski w konsorcjum realizującym projekt.

Nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) trwa do 21 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

VIII. POLLUX X / CORE 2021

Konkurs na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Industrial and Service Transformation”, obejmującym zagadnienia:

 • Trusted data-driven economy and critical systems
  Security and cybersecurity, reliability and trust
  Cyber-physical systems
 • Future computer & communication systems
 • Autonomous and intelligent systems and robotics for earth and space
 • Fintech/RegTech and transformative applications of distributed ledger technologies
 • Fundamental tools and data-driven modelling and simulation

Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie NCBiR.

IX. European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)

III międzynarodowy konkurs w ramach tego programu na finansowanie badań z zakresu chorób rzadkich.  O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie.

Nabór wniosków: do 16 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje na stronie NCBiR.

X. AAL 2021 Call

Międzynarodowy konkurs, finansujący badania obejmujące zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze. Finansowane będą projekty współpracy realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 organizacji z 3 różnych krajów, w tym organizacji użytkowników końcowych i partnera biznesowego.

Nabór wniosków do 21.05.2021 r.

Szczegółowe informacje na stronie NCBiR.

XI. Fundusz Wyszehradzki

W ramach funduszu można przygotowywać granty Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants; najbliższy termin składania wniosków mija 1 lutego 2021 r. 

Szczegółowe informacje na stronie Visegrad Fund.

XII. Pozostałe konkursy w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na stronie NCBiR.


Lista aktualnych grantów przygotowana została przez Zespół Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego