Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski poszukuje ASYSTENTA (-TKI) DYDAKTYCZNEGO (-NEJ)

Jako asystent (-ka) dydaktyczny (-a) będziesz odpowiedzialny za

 • Utrzymywanie kontaktu ze studentem/doktorantem z niepełnosprawnością
 • Wspieranie studenta/doktoranta z niepełnosprawnością w procesie kształcenia
 • Załatwianie formalności związanych z organizacją studiów studenta
  oraz sprawami administracyjnymi związanymi z tokiem studiów
 • Pomoc studentowi/doktorantowi podczas zajęć np. sporządzanie notatek
  oraz korzystanie z biblioteki

Wymagania

 • Zaangażowanie
 • Dyspozycyjność (czas pracy asystenta dostosowany do indywidualnych potrzeb studenta lub doktoranta z niepełnosprawnością)
 • Empatia
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością

Oferujemy

 • Wsparcie pracowników Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów
  z Niepełnosprawnością
 • Szkolenia dla asystentów
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: niepelnosprawni@uwr.edu.pl
lub kontakt z Zespołem ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością tel.: 71 375 26 64

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”