Strona używa plików cookies więcej

Badania / Ludzie / Nauka / Wydarzenia

HORYZONT 2020 dla dr hab. Matusz-Protasiewicz i prof. Kwiecińskiego

Dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz oraz prof. Leszek Kwieciński z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich otrzymali dofinansowanie w ramach grantu Horyzont 2020 na projekt ADMIGOV, czyli Advancing Alternative Migration Governance. Dr Patrycja Matusz-Protasiewicz jest kierownikiem projektu. ADMIGOV realizowany będzie przez 3 lata.

Projekt ADMIGOV dotyczy zarządzania migracjami w Unii Europejskiej, jednak zasięg badań obejmuje również kraje poza UE (kraje wysyłające migrantów). Obejmuje nie tylko proces migracji, lecz dotyczy również wpływu globalizacji na migracje i procesy europeizacji, ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego, globalnego zarządzania migracjami (w tym systemowego podejścia do migracji jako nowego typu polityki publicznej), relacji międzygrupowych.

Projekt Advancing Alternative Migration Governance zarządzany jest przez Uniwersytet w Amsterdamie (lider projektu). W skład konsorcjum wchodzi 13 podmiotów, wśród nich uniwersytety, organizacje międzynarodowe i pozarządowe (UNIVERSITEIT MAASTRICHT, PANEPISTIMIO AIGAIOU, UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, AALBORG UNIVERSITET, Centre for International Information and Documentation in Barcelona, UNIVERSITAT DE BARCELONA, KOC UNIVERSITY Turkey, American University of Beirut, DANSK FLYGTNINGEHJAELP FORENING, ADDIS ABABA UNIVERSITY, Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen „Clingendael”). Całkowity budżet projektu wynosi 2 788 870 euro i biorąc pod uwagę, że jest to projekt typu RIA (Research and Innovation Actions), oznacza, że jest w 100% finansowany przez UE. Projekt będzie realizowany w ciągu 48 miesięcy.

Kierownikiem projektu na Uniwersytecie Wrocławskim jest dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz, w skład zespołu wchodzi dr. hab. prof. UWr. Leszek Kwieciński (oboje z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich) oraz dwoje doktorantów, którzy zostaną wyłonieni w konkursie po podpisaniu umowy konsorcyjnej. Dodatkowo należy podkreślić, iż dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz jest liderem jednego z pięciu głównych komponentów badawczych całego projektu, tj. Work Package 3 dotyczącego migracji czasowych i cyrkulacyjnych.

Wszystkich chętnych zainteresowanych współpracą w ramach projektu zapraszamy do kontaktu: patrycja.matusz-protasiewicz@uwr.edu.pl oraz leszek.kwiecinski2@uwr.edu.pl.

Dodane przez: Agata Sałamaj

25 Lip 2018

ostatnia modyfikacja: 1 Sie 2018