Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Hybrydowe, na odległość, e-learning – poznaj różnice!

Kształcenie na odległość – to znamy aż za dobrze z  poprzedniego semestru. Teraz Uniwersytet Wrocławski – podobnie jak większość uczelni wyższych w Polsce, zdecydował się na mieszany tryb pracy. Będzie to dla wszystkich wyzwanie – ale wydaje się to najlepszym kompromisem. By z jednej strony zachować standardy bezpieczeństwa, z drugiej w dostatecznym stopniu umożliwić spotykanie się nauczycieli i uczniów, a także samych studentów ze sobą nawzajem – bo przecież studia to wymiana poglądów.

Uniwersytet Wrocławski wprowadził zarządzenie, jak ma wyglądać kształcenie na odległość. Całość zarządzenia znaleźć można w załączniku. A co w nim jest najważniejsze?

Podstawą pracy ze studentami „na odległość” jest platforma e-learningowa E-EDU. Platforma świetnie sprawdziła się w poprzednim semestrze. Uzupełnią ją narzędzia zawarte w pakiecie MS Office 365. Oprócz tego w uzasadnionych przypadkach – np. zajęć laboratoryjnych – UWr. przygotował narzędzia do kształcenia na odległość. Co więcej, po uzyskaniu zgody dziekana i dyrektora ds. informatycznych, prowadzący zajęcia mogą korzystać z innych narzędzi informatycznych.

Chodzi o to, by nauka w budynkach odbywała się tylko wtedy, gdy ma bezpośredni wpływ na zdobywane przez studentów umiejętności. Dlatego zamiast zapraszać cały rok na wykład do sali – będzie on udostępniony w sieci, natomiast zajęcia ćwiczeniowe czy laboratoryjne będą odbywać się na żywo lub hybrydowo.

Zaplanowano kilka możliwości pracy na odległość:

  1. zajęcia e-learningowe – pełny kurs (przedmiot), przygotowany przynajmniej częściowo wcześniej, przeznaczony do prowadzenia online lub w formie komplementarnej, zamieszczony na platformie E-EDU, znajdującej się pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl
  2. zajęcia zdalne – zajęcia prowadzone „na żywo” lub przygotowane wcześniej i w postaci nagrania zamieszczone w sieci z wykorzystaniem podstawowych narzędzi platformy E-EDU, narzędzi zawartych w pakiecie MS Office 365 lub innych udostępnianych przez Uniwersytet Wrocławski narzędzi do kształcenia na odległość;
  3. zajęcia hybrydowe – zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach których spotkania prowadzone stacjonarnie w sali budynku UWr są transmitowane na żywo, a ich zapis dostępny jest także po spotkaniu dla uczestników zajęć za pośrednictwem platformy E-EDU lub narzędzi zawartych w pakiecie MS Office 365.

Powyższe formy za zgodą właściwego dziekana mogą być łączone, także z kształceniem stacjonarnym. Studenci i prowadzący w razie problemów technicznych mogą liczyć na dostęp do oprogramowania i wsparcie techniczne a także rekomendacje (filmy instruktażowe i helpdesk). Wszystko to zapewnia Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Dział Usług Informatycznych.

Jak powinny wyglądać właściwie przygotowane zajęcia e-learningowe, hybrydowe i zdalne definiuje załączone rozporządzenie.

Ponieważ pojawia się sporo pytań o zajęcia hybrydowe, zatem wyjaśnijmy, co mówi rozporządzenie: Zajęcia hybrydowe prowadzone są bezpośrednio z częścią grupy zajęciowej, zgodnie z planem/harmonogramem studiów. Zajęcia te są nagrywane, a zapis archiwizowany i udostępniany przez prowadzącego całej grupie zajęciowej w kanałach stworzonych dla tej grupy. W tym celu wykorzystywane są: platforma E-EDU, pakiet MS Office 365 lub inne udostępniane przez Uniwersytet Wrocławski narzędzia. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody dziekana i dyrektora ds. informatycznych, prowadzący zajęcia mogą korzystać z innych narzędzi informatycznych.

Warto tu dodać, że wszystkie zajęcia prowadzone na platformie E-EDU archiwizowane są przez Centrum Kształcenia na Odległość w cyklach semestralnych, zgodnie z zasadami dokumentacji przebiegu studiów, przyjętymi w Uniwersytecie Wrocławskim.

Dodatkowo materiały zajęć zdalnych w przypadku materiałów wideo – znaleźć można w usłudze Microsoft Stream dostępnej w ramach MS Office 365. W przypadku pozostałych materiałów – w usłudze MS Sharepoint Uniwersytetu Wrocławskiego dostępnego w ramach MS Office 365.

To tylko najważniejsze elementy całego zarządzenia dostępnego w załączniku pod tekstem.

Wszelkie pytania dotyczące e-learningu prosimy kierować na adres e-mail: cko@uwr.edu.pl.

Dodane przez: Agata Sałamaj

7 wrz 2020

ostatnia modyfikacja: 18 wrz 2020