Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

hydraulik w Zespole Konserwacji Działu Spraw Studenckich

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko hydraulika w Zespole Konserwacji Działu Spraw Studenckich.
Termin zgłoszeń upływa 29 września 2019r.

Główne obowiązki:

  • konserwacja, przegląd oraz naprawa instalacji i sprzętu wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania i hydroforni
  • przegląd konserwacyjny budynków pod względem hydraulicznym
  • wykonywanie prac montażowych instalacji i sprzętu hydraulicznego

Wymagania konieczne:

  • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku hydraulika
  • kwalifikacje SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i gazowych, na stanowisku EKSPLOATACJI (E2 i E3) w zakresie: kontrolno-pomiarowym, obsługi, konserwacji, remontu i montażu

Wymagania pożądane:

  • wykształcenie minimum zawodowe
  • pracowitość i uczciwość
  • odpowiedzialność i rzetelność

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 29 września 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „hydraulik Zespół Konserwacji DSS”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Jakub Kulpa

29 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 29 Lip 2019