Strona używa plików cookies więcej

JĘZYK CZESKI W ADMINISTRACJI, TURYSTYCE I BIZNESIE

Nauka czeskiego od podstaw i zajęcia online!

Studia to autorska koncepcja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom coraz większej liczby potencjalnych słuchaczy: ludzi pracujących z Czechami w Polsce lub Republice Czeskiej, interesujących się kulturą naszych sąsiadów, mieszkających na pograniczu czy chcących
po prostu nauczyć się języka, który wciąż wzbudza w Polsce powszechny uśmiech. Warto jednak wiedzieć, że dla Czechów język polski jest równie zabawny!

Oprócz zajęć specjalistycznych prowadzonych w języku polskim związanych m.in. z historią, turystyką, kulturą, gospodarką, prowadzeniem korespondencji i negocjacji czy zagadnieniami marketingu i biznesu na studiach będzie można – w stopniu co najmniej komunikatywnym – nauczyć się języka czeskiego, którego intensywny kurs prowadzony jest od podstaw.
O wysoki poziom zajęć zadba wykwalifikowana kadra uniwersytecka oraz zaproszeni goście – specjaliści różnych dziedzin.

Na studia zapisać się mogą kandydaci, którzy mają wykształcenie wyższe: licencjat lub magisterium dowolnego kierunku.

Więcej informacji:

Język czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie – studia podyplomowe

Czas trwania: 3 semestry (soboty i niedziele, planowane także zajęcia online; wrzesień 2020 – luty 2022)

Nauka języka czeskiego odbywa się od podstaw.