Strona używa plików cookies więcej

SLAWISTYKA

Kierunek slawistyka oferuje pięć specjalności slawistycznych:

filologię chorwacką z językiem serbskim,

filologię czeską,

filologię rosyjską (możliwa opcja kształcenia: KSZTAŁCENIE MODUŁOWE – PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA (wariant I),

filologię ukraińską z językiem angielskim,

ukrainistykę (możliwa opcja kształcenia: KSZTAŁCENIE MODUŁOWE – PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA (wariant I i II).

Studia na kierunku slawistyka dają możliwość uzyskania wysokich kompetencji w zakresie praktycznej znajomości wybranego języka słowiańskiego: chorwackiego, serbskiego, czeskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, a w przypadku specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim także angielskiego, oraz uzyskania rzetelnej wiedzy o literaturze: chorwackiej, czeskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, jak również obszarów anglojęzycznych, wiedzy o języku w kontekście slawistycznym, stwarzają też możliwość do poszerzenia kompetencji czysto filologicznych o wiedzę specjalistyczną np. z zakresu turystyki i biznesu, która może być z powodzeniem wykorzystana na ścieżce zawodowej (biura tłumaczeń itd.).

W programie przedmiotów obowiązkowych kierunek slawistyka oferuje nowoczesne, skuteczne oraz interdyscyplinarne (językoznawcze i literaturoznawczo-kulturowe) kształcenie filologiczne, uwzględniając także szerszy, slawistyczny kontekst poprzez zagwarantowanie odpowiedniej oferty zajęć do wyboru. Studia na kierunku slawistyka dają również możliwość realizacji przedmiotów translatorycznych, które efektywnie przygotowują do wykonywania zawodu tłumacza.

Proponowany program zakłada kształcenie nie tylko absolwentów posiadających wiedzę dotyczącą wąskiego obszaru Słowiańszczyzny, ale również szerszego regionu, terenów zróżnicowanych na płaszczyźnie narodowej, konfesyjnej, geopolitycznej. Bez wątpienia pozwala to na umiejętność pełnego i obiektywnego oglądu wielu zjawisk językowych, kulturowych, historycznych i innych.

Kształcenie w ramach kierunku slawistyka odbywa się w formie mieszanej (zdalno-stacjonarnej) z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik nauczania na odległość.

W ofercie zajęć translatorycznych znajdują się również ćwiczenia prowadzone w specjalistycznych kabinach do nauki przekładu symultanicznego.

Informacje o rekrutacji na Slawistykę znajdziesz tutaj:

Studia II stopnia (magisterskie): Slawistyka, II stopnia, stacjonarne