Strona używa plików cookies więcej

Studenci / Wydarzenia

Immatrykulacje!

Studenci pierwszoroczni, studentki pierwszoroczne! Mamy dla Was daty immatrykulacji na poszczególnych wydziałach! Na niektórych wydziałach immatrykulacje odbędą się jeszcze we wrześniu, a na części podczas Dni Adaptacyjnych na początku października. Szczegółowych informacji o programie Dni Adaptacyjnych szukajcie na stronach internetowych swoich wydziałów. Zachęcamy też do sprawdzania swoich skrzynek pocztowych na Office 365.

UROCZYSTE IMMATRYKULACJE NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 (studia stacjonarne)

25 września

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – I tura 9.00 – 10.00 Oratorium Marianum (archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, psychologia, pedagogika specjalna)

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – II tura 11.00 – 12.00 Oratorium Marianum (muzykologia, dziedzictwo kultury materialnej, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, militarioznawstwo)

28 września

Wydział Filologiczny 10.00 – 11.30 Oratorium Marianum

Ogłoszenie o zasadach uczestnictwa w Uroczystej Immatrykulacji Wydziału Filologicznego UWr 28.09.2021

W związku z zasadami i ograniczeniami sanitarno-epidemiologicznymi w Immatrykulacji biorą udział WYŁĄCZNIE studenci zaproszeni indywidualnie (proporcjonalnie do ilości studentów na poszczególnych kierunkach) przez Władze Dziekańskie Wydziału Filologicznego UWr. Każdy/a ze studentów/ek został/a indywidualnie zaproszony/a do wzięcia udziału w uroczystości. Ze względu na ograniczenia NIE MA MOŻLIWOŚCI uczestnictwa wszystkich chętnych.

Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. Stefan Kiedroń

30 września

Wydział Nauk Biologicznych (studia I stopnia) – I tura 10.00 – 10.30 zdalnie (biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym)

Wydział Nauk Biologicznych (studia I stopnia) – II tura 10.30 – 11.00 zdalnie (mikrobiologia, biologia człowieka)

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (MSOŚ) – spotkanie z Dyrektorem Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska dr hab. Maciejem Górką prof. UWr oraz Koordynatorem Programu Erasmus + dr Adrianą Trojanowską-Olichwer, godz. 10.00 – 11.00, s. im. Jana Rzewuskiego (nr 60) Wydziału Fizyki i Astronomii ul. Cybulskiego 30

4 października

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – prawo 8.00 – 9.15 WPAE, budynek D ul. Uniwersytecka 7-10, sala 1D

Wydział Nauk Społecznych 8.30 – 9.40 Instytut Politologii ul. Koszarowa 3, aula A (parter) – charakter hybrydowy (część studentów będzie mogła wziąć udział w immatrykulacji stacjonarnie – link do rejestracji w Forms dostaniecie na skrzynkę Office 365, a część studentów będzie uczestniczyła w immatrykulacji zdalnie)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – administracja i ekonomia (studia I stopnia) 9.15 – 10.15 WPAE, budynek D ul. Uniwersytecka 7-10, sala 3D

Wydział Fizyki i Astronomii 10.00 -11.30 sala nr 60 im. Prof. Jana Rzewuskiego , pl. Maxa Borna 9

Wydział Nauk Biologicznych (studia II stopnia) 10.00 zdalnie (biologia, mikrobiologia, genetyka i biologia eksperymentalna, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym)

Wydział Chemii 10.00 Wydział Chemii ul. Joliot-Curie 14, Audytorium IICD

Wydział Biotechnologii – I tura 10.00 – 10.30 sala nr 1.03 – ul. Joliot-Curie 14A (nazwiska A-L)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – administracja i ekonomia (studia II stopnia) 12.00 – 12.20 WPAE, budynek D ul. Uniwersytecka 7-10, sala 1D

Wydział Biotechnologii – II tura 13.00 – 13.30 sala nr 1.03 – ul. Joliot-Curie 14A (nazwiska Ł – Ż)

5 października

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 12.30 – 14.30 sala nr 60 im. Prof. Jana Rzewuskiego, pl. Maxa Borna 9

Dodane przez: Agata Mitek

20 wrz 2021

ostatnia modyfikacja: 5 paź 2021