Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Studenci

Immatrykulacje dla studentów pierwszorocznych

Zbliża się rok akademicki 2017/2018, uroczysta inauguracja odbędzie się 2 października w Oratorium Marianum o 9.00. Studenci pierwszych lat studiów stacjonarnych zobowiązani są jednak do wzięcia udziału w immatrykulacjach organizowanych przez poszczególne wydziały. Oto terminarz:

1. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – prawo 29 września 8.30 WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10, budynek D, sala 1D

2. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – administracja i ekonomia 29 września 10.30 WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10, budynek D, sala 3D

3. Wydział Nauk Biologicznych, MSOŚ 28 września 12.00 Oratorium Marianum

4. Wydział Filologiczny – I tura 27 września 8.45 Oratorium Marianum (filologia angielska, francuska, hiszpańska, italianistyka, germańska)

5. Wydział Filologiczny – II tura 27 września 12.00 Oratorium Marianum (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, filologia rosyjska, filologia czeska, serbska i chorwacka, ukraińska, ukrainistyka z anglistyką, studia środkowo-wschodnioeuropejskie, filologia klasyczna, klasyczna i śródziemnomorska, indyjska i kultura Indii, filologia dalekowschodnia

6. Wydział Filologiczny – III tura 27 września 13.45 Oratorium Marianum (niderlandystyka, filologia polska, kultura i praktyka tekstu, judaistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie cyfrowe i sieciowe

7. Wydział Fizyki i Astronomii 28 września 14.00 Oratorium Marianum

8. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych I tura 28 września 8.15 Oratorium Marianum (pedagogika i pedagogika specjalna), 10.15 (psychologia i archeologia)

9. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych II tura 29 września 13.30 Oratorium Marianum (dziedzictwo kultury mateialnej, historia, historia sztuki, militarioznawstwo, 15.15 (etnologia i antropologia kulturowa, kulturoznawstwo, muzykologia

10. Wydział Nauk Społecznych 29 września 8.30 Instytut Politologii ul. Koszarowa 3, aula A

11. Wydział Chemii 29 września 10.00 Wydział Chemii ul. Joliot-Curie 14, audytorium IICD

12. Wydział Biotechnologii 29 września 11.00 Oratorium Marianum

13. Wydział Matematyki i Informatyki 28 września 14.00 Instytut Informatyki ul. Joliot-Curie 15, sala nr 25

14. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 28 września 15.30 (geologia, inżynieria geologiczna, turystyka) i 16.45 (geografia i gospodarka przestrzenna) Oratorium Marianum

Dodane przez: Agata Sałamaj

21 Sie 2017

ostatnia modyfikacja: 2 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.