Strona używa plików cookies więcej

Studenci

Immatrykulacje

Wszystkich nowo przyjętych studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszamy na immatrykulacje. Obecność obowiązkowa! Daty i miejsca uroczystości na liście poniżej:

Wydział Filologiczny

I tura

26 września godz. 8.45-10.00, Oratorium Marianum

filologia angielska, filologia francuska, filologia hiszpańska, italianistyka, filologia germańska

II tura

26 września, godz. 12.00-13.15, Oratorium Marianum

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, filologia rosyjska, filologia czeska, filologia serbska i chorwacka, filologia ukraińska, filologia ukraińska z językiem angielskim, filologia klasyczna, filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska, filologia indyjska i kultura Indii, filologia dalekowschodnia

III tura

26 września, godz. 13.45-15.00, Oratorium Marianum

Niderlandystyka, filologia polska, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, judaistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie cyfrowe i sieciowe

30 października, godz. 15.00, Oratorium Marianum

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

Wydział Nauk Biologicznych, MSOŚ

27 września, godz. 10.00, Oratorium Marianum

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

I tura

27 września, 12.00, Oratorium Marianum

Geografia, gospodarka przestrzenna

II tura

27 września, 13.00, Oratorium Marianum

Geologia, inżynieria geologiczna, turystyka

Wydział Fizyki i Astronomii

I tura

27 września, godz. 14.30, Oratorium Marianum

Wydział Nauk Społecznych

28 września, godz. 8.30
Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3, aula A

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

29 września, Oratorium Marianum

I tura

godz.9.00-10.30

archeologia,etnologia, muzykologia, psychologia, historia

II tura

godz.11.00-12.30

kulturoznawstwo, pedagogika, pedagogika specjalna

III tura

godz.13.00-14.30

dziedzictwo kultury materialnej, historia sztuki, militarioznawstwo

Wydział Chemii

2 października, godz. 10.00, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, audytorium IICD

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

2 października, godz. 8.30

prawo

WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10, budynek D, sala 1D

2 października, godz. 10.30

administracja, ekonomia
WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10, budynek D, sala 3D

Wydział Matematyki i Informatyki

2 października, godz. 9.00
Instytut Informatyki, ul. Joliot-Curie 15, sala 25

Wydział Biotechnologii

2 października, godz. 10.00, Oratorium Marianum

Dodane przez: Agata Sałamaj

17 Wrz 2018

ostatnia modyfikacja: 8 Paź 2018