Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Inauguracja środowiskowa roku akademickiego 2020/21 [FOTORELACJA]

30 września w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się inauguracja środowiskowa roku akademickiego 2020/2021 uczelni wyższych Wrocławia i Opola.

Uroczystość poprowadził profesor Andrzej Rokita, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Głos zabrali również: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa oraz Prezydent Miasta Wrocławia.

Głównymi bohaterami uroczystości byli studenci pierwszego roku, reprezentanci wrocławskich uczelni, którzy podczas immatrykulacji złożyli ślubowanie. W trakcie uroczystości została wręczona Wrocławska Nagroda Naukowa trzem laureatom. Są nimi: prof. Andrzej Górski, prof. Jan Harasimowicz oraz prof. Tadeusz Trziszka.

Wykład inauguracyjny „Współczesne zagrożenia epidemiczne w świecie – choroby zakaźne” wygłosił profesor Krzysztof Simon, który jest kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz ordynatorem I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Głos zabrała także przedstawicielka młodzieży akademickiej – Weronika Nitka, studentka pierwszego roku studiów w Szkole Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej.

Zgromadzeni w Oratorium Marianum mieli okazję wysłuchać mini recitalu w wykonaniu laureata pierwszej nagrody 50. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina – Piotra Alexewicza.

Na zakończenie wydarzenia „Gaudeamus igitur” zaśpiewał kwartet śpiewaków z Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Ze względu na sytuację pandemiczną, orszak nie udał się na wrocławski rynek, na którym tradycyjnie wspólnie odśpiewywano studencki hymn. Uroczystość inauguracji była natomiast transmitowana na żywo. Można ją obejrzeć po kliknięciu tutaj.


Osiągnięcia wrocławskich uczelni publicznych w roku akademickim 2019/2020

 Uniwersytet Wrocławski

Mijający rok akademicki był przełomowy dla Uniwersytetu Wrocławskiego, bowiem znalazł się on na ogłoszonej przez Resort nauki liście 10 uczelni badawczych wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Raz jeszcze gratulujemy. Dzięki zwiększonej subwencji ministerialnej Uniwersytet będzie mógł skutecznie rywalizować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

O wysokim poziomie naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego świadczą też chociażby prace zespołu Pana prof. Tomasza Niedzielskiego, który stworzył nowatorski system wczesnego ostrzegania przed powodziami HydroProg. Pod kierownictwem prof. Niedzielskiego opracowano również innowacyjny system do poszukiwania osób zaginionych SARUAV, w którym wykorzystuje się zdjęcia zrobione za pomocą dronów. Rozwiązanie jest już dostępne do wdrożenia w jednostkach policji, straży pożarnej, ratownictwa górskiego i wodnego oraz w służbach granicznych.

Politechnika Wrocławska

W obszarze nauki to był bardzo udany tok dla Politechniki Wrocławskiej. Profesor Marcin Drąg został laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i liderem badań związanych z COVID-19, a dr hab. inż. Mariusz Ptak – laureatem Nagrody Naukowej Polityki. Otrzymał ją za badania nad konsekwencjami wypadków drogowych dla mózgu.

Profesor Jan Dziuban z Wydziału Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki został dyrektorem naukowym projektu wystrzelenia w kierunku Marsa pod koniec 2022 roku polskiego nanosatelity wyposażonego w aparaturę wytworzoną w naszym kraju. Projekt jest realizowany przez polskie uczelnie oraz firmy SatRevolution i Virgin Orbit.

18 naukowców Politechniki Wrocławskiej otrzymało blisko 15 mln zł dofinansowania na swoje badania w kolejnej edycji konkursów Opus i Preludium Narodowego Centrum Nauki.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Już wkrótce na Uniwersytecie Ekonomicznym zostanie otwarte unikatowe na skalę europejską Centrum Symulacji Procesów Biznesowych umożliwiające projektowanie, symulację, wizualizację oraz doskonalenie procesów z wykorzystaniem oprogramowania klasy BPMS (Business Process Modeling Software) oraz technologii 3D i VR (Virtual Reality).

Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości nQUBE stał się pierwszą tak nowoczesną przestrzenią biznesową w kraju. Zrewolucjonizował metodę wykorzystania inkubatorów we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorców. inQUBE to miejsce pracy, spotkań, inspiracji, nauki i zbierania doświadczeń dla ludzi przedsiębiorczych i aktywnych. Edukacyjno-szkoleniowa działalność Inkubatora została wysoko oceniona przez przedstawicieli biznesu za aktywną pomoc przedsiębiorcom w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wśród największych sukcesów naukowych Uczelni należy wymienić osiągnięcie Mateusza Łużnego, który zdobył tytuł studenta-wynalazcy za cykl 45 wynalazków dotyczących wytwarzania związków flawonoidowych i został reprezentantem Polski na 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Jest to trzecie z rzędu zwycięstwo przedstawiciela Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Liderzy wiodących zespołów badawczych Uniwersytetu Przyrodniczego zdobyli 12 mln zł z programów Narodowego Centrum Nauki. To historyczny rekord. W największym projekcie – realizowanym wspólnie z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Warszawskim – naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego badać będą molekularne i fizjologiczne mechanizmy odpowiedzi patogenów żywności na wybrane naturalne związki bioaktywne i opracują biodegradowalne polimery o antybakteryjnej aktywności.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Mijający rok akademicki upłynął Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu przede wszystkim pod znakiem pandemii koronawirusa, który determinował wszystkie działania medyków zarówno w kontekście medycznym, związanym z walką z nieokiełznaną chorobą, jak i naukowym, odnoszącym się do intensywnej pracy w ramach projektów ogłaszanych przez Agencję Badań Medycznych w zakresie zwalczania epidemii. Niezwykłą aktywnością w czasie pandemii wykazali się studenci, którzy zorganizowali doskonale działający system wolontariatu. Blisko 150 osób poświęciło swój cenny czas na pomaganiu potrzebującym.

Zespół prof. Krzysztofa Kałwaka po raz pierwszy w Polsce zastosował komórki CAR-T u 11-letniego chłopca bezskutecznie zmagającego się od wielu lat z białaczką.  Przylądek Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego jest pierwszą i jedyną kliniką w Polsce uprawnioną do stosowania terapii CAR-T u dzieci i młodych dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną. Uczelnia zamierza rozwijać tę procedurę i starać się też o zgodę na wytwarzanie komórek CAR-T w swoich laboratoriach.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych zakończyła cykl dziesięciu wystaw prac artystów związanych z uczelnią. Wernisaże, organizowane w Narodowym Forum Muzyki od 2015 roku, cieszą się dużą popularnością wśród miłośników sztuki.

W bieżącym roku ASP obchodzi także 30-lecie Konkursu Gepperta – jednego z najważniejszych sprawdzianów dla wyróżniających się młodych polskich malarzy i jednego z najbardziej znaczących obecnie przeglądów młodej sztuki w kraju. Nagrodę Grand Prix Prezydenta Miasta Wrocławia w tegorocznej edycji konkursu otrzymała Małgorzata Pawlak. W ramach jubileuszu przygotowano we wrocławskiej Galerii BWA wystawę Geppert – Sprawdzam / Bez tytułu, na której zaprezentowano najnowsze realizacje laureatów nagrody głównej poprzednich edycji konkursu.

Jest mi niezmiernie miło zakomunikować, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszystkie wydziały Akademii Sztuk Pięknych uzyskały kategorię naukową A. To bardzo duże osiągnięcie.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Jedną z miar renomy uczelni artystycznych są sukcesy nauczycieli, absolwentów, studentów i doktorantów. Mimo odwołania wielu ważnych konkursów muzycznych, przedstawiciele Akademii Muzycznej zdobyli ponad 30 nagród i wyróżnień. Do najbardziej prestiżowych należą:

– pierwsza nagroda Piotra Alexewicza, pianisty z klasy fortepianu prof. Pawła Zawadzkiego, na 50. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie i nominacja do Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.

– Nagroda Polskiego Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk 2020” w kategorii „album roku recital solowy” przyznana charyzmatycznej kompozytorce i wokalistce prof. Agacie Zubel za płytę Apparition (nagraną z pianistą Krzysztofem Książkiem).

– Grand Prix IV Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych dla prof. Jakuba Stankiewicza (fortepian) oraz zespołu Damian Hyra Quartet w składzie: Damian Hyra (gitara), Adam Bławicki (saksofon), Ambroży Ranz (kontrabas) i Dawid Opaliński (perkusja), który zdobył także nagrodę „Jazzowy debiut fonograficzny 2020”.

Najważniejszym osiągnięciem roku akademickiego 2019/2020 jest dla Akademii Muzycznej uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Akredytacji Instytucjonalnej nadanego przez Zarząd Europejskiej Komisji Akredytacyjnej MusiQuE – Music Quality Enhancement. Szkoła stała się tym samym pierwszą uczelnią muzyczną, a także pierwszą uczelnią artystyczną, w Polsce, która może pochwalić się tym zaszczytnym wyróżnieniem.

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

W odchodzącym roku akademickim Akademia Wojsk Lądowych kontynuowała wcześniej obrany kurs rozwoju polegający m.in. na rozszerzaniu i zacieśnianiu dotychczasowej współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia oraz badań naukowych. Rektor-Komendant gen. bryg. prof. Dariusz Skorupka wystąpił z projektem nawiązania współpracy z National Defence Academy of Japan. Inicjatywa zyskała wsparcie dyplomatyczne Ministra Obrony Japonii i ambasadora Rzeczypospolitej w tym kraju. Znacząco rozszerzono także współpracę z United States Military Academy West Point.

Ograniczenia wywołane pandemią wyzwoliły u naszych przyjaciół w mundurach ogromną wolę niesienia pomocy w ramach operacji pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Do pracy stawiło się 1085 podchorążych i 120 żołnierzy zawodowych, którzy z wielkim zaangażowaniem, często z narażeniem własnego zdrowia, włączyli się w działania związane z ewakuacją domów pomocy społecznej, wspierali hospicja, rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby poddane kwarantannie, starsze, z niepełnosprawnościami, samotnie wychowujące dzieci.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

W konkursie na Teologiczną Książkę Roku 2018 drugie miejsce przyznano publikacji Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba autorstwa prof. Kaliny Wojciechowskiej i ks. prof. Mariusza Rosika z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Już po raz piąty odbyła się konferencja naukowa „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych” organizowana przez Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Wydziału we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Papieskim Uniwersytetem Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (Wydział Nauk Społecznych).

 Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu

Akademia Sztuk Teatralnych (Wydział Lalkarski) nawiązała współpracę z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, w ramach której w roku 2021 zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa „LALKA NOVA – Nowe znaczenia lalki w teatrze i sztukach performatywnych”. W 2019 roku Akademia Sztuk Teatralnych była po raz kolejny organizatorem Międzynarodowego Spotkania Szkół Lalkarskich „Metaformy”. To jeden z dwóch organizowanych w Polsce festiwali, na którym studenci mogą zaprezentować swoje spektakle lalkowe.

Akademia Sztuk Teatralnych to nie tylko uczelnia, ale również teatr, który przyciąga zarówno widzów, jak i znanych aktorów i reżyserów. Spektakle dyplomowe cieszą się coraz większą popularnością, a fakt, że chęć ich reżyserowania wyraziły takie sławy, jak Aleksandra Popławska, Maciej Stuhr czy Krzysztof Dracz tylko tę popularność zwiększa. W roku akademickim 2019/2020 odbyło się aż 7 premierowych spektakli dyplomowych. 5 października w teatrze Akademii Sztuk Teatralnych otwarta zostanie Scena im. Tadeusza Różewicza.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostrzegło sukces wrocławskiej AWF związany ze sprzedażą licencji na wytwarzanie i dystrybucję piłek edukacyjnych do USA oraz komercjalizacją wyników badań i przyznało zespołowi w składzie A. Rokita, T. Rzepa, M. Nowicki i I. Cichy nagrodę za wdrożenie. Jest to niewątpliwie osiągnięcie na skalę ogólnopolską.

Ogromne zaangażowanie społeczne studentów AWF dało się zauważyć podczas rozpoznawalnej już w całej Polsce akcji „AWF oddaje krew”, za którą otrzymali oni przyznawaną przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej nagrodę ProJuvenes.

W trakcie pandemii członkowie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego zorganizowali akcję „Ćwicz z nami AWF-iakami”. Za pośrednictwem portali społecznościowych proponowali oni osobom w różnym wieku przebywającym na kwarantannie rozmaite zajęcia ruchowe. Akcja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Studenci AWF wzięli także aktywny udział w nadzorowanych przez Wojewodę

Dodane przez: Aleksandra Draus

1 Paź 2020

ostatnia modyfikacja: 5 Paź 2020