Strona używa plików cookies więcej

Badania / Pracownicy

Indywidualne stypendia Marii Skłodowskiej-Curie

11 kwietnia br. Komisja Europejska otworzyła konkurs MSCA Individual Fellowships 2019. Zaproszenie do składania wniosków o indywidualne granty badawczo-szkoleniowe jest skierowane do naukowców, którzy mają stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i dorobek naukowy i którzy są zainteresowani prowadzeniem badań w najlepszych ośrodkach badawczych (w tym w firmach) w Europie oraz poza jej granicami. Grant Individual Fellowship zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży i wsparcia dla rodziny. Wspiera również naukowców, aby po przerwie (np. po urlopie rodzicielskim) mogli ponownie rozpocząć karierę w Europie. Dofinansowanie jest przyznawane organizacji przyjmującej, zwykle uniwersytetowi, ośrodkowi badawczemu lub firmie.

Wyróżniamy dwa typy stypendiów indywidualnych:

stypendia europejskie (European Fellowships) – umożliwiają realizację grantu przez okres od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub kraju stowarzyszonym (obowiązuje zasada mobilności); w ramach tych stypendiów dostępne są też granty związane z powrotem do kariery naukowej po przerwie takiej jak np. urlop rodzicielski oraz granty reintegracyjne, które pomagają w reintegracji naukowców, powracających do Europy;

stypendia globalne (Global Fellowships) – umożliwiają realizację grantu poza Europą (oddelegowanie od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową 12 miesięczną fazą powrotu do Europy.

Termin składania wniosków upływa 11 września 2019 r. o godz. 17.00.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na portalu Funding and Tender Opportunities, przez który również składa się wniosek w formie elektronicznej.

Zachęcamy do składania wniosków!

Zapraszamy do kontaktu: Biuro Projektów Zagranicznych, e-mail: iwona.filarska@uwr.edu.pl

Dodane przez: Iwona Filarska

24 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 22 maja 2019