Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Słowińskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr informuje, że 28 marca 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Słowińskiej, w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.

Temat pracy: „Wizerunek ciała w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości a formowanie się tożsamości osobistej”

Promotor:dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr
Recenzenci:   prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik, dr hab. Alicja Senejko prof. UWr

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9.

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

13 Mar 2018

ostatnia modyfikacja: 13 Mar 2018