Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Mironiuk-Netreby

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 08 listopada 2017 roku odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu o godzinie 12.15 mgr Alicji Mironiuk-Netreby

tytuł pracy: ,, Edukacyjne i socjalizacyjne aspekty kultury popularnej. Obraz osoby z niepełnosprawnością ruchową w wybranych utworach sztuki filmowej ”

Promotor: dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr

Recenzenci: prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9. Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce studia doktoranckie – informacje

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

23 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 23 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.