Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Anny babickiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 09 października 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Anny Babickiej w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu

Tytuł pracy: „Wartości artystyczno-historyczne a programy prac konserwatorskich późnogotyckich i renesansowych drewnianych stropów polichromowanych w budownictwie świeckim na Śląsku”

Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr

Recenzenci: dr hab. Joanna Kucharzewska, dr hab. Michał Matuszczyk prof. ASP

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 Wrocław, Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce nauka – prowadzone przewody doktorskie – streszczenia i recenzje.

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

30 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 30 Wrz 2019