Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Miszteli

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Miszteli, w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.

Temat pracy: „Realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości oraz jej psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje”

Promotor: dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr

Recenzenci: dr hab. Ewa Gurba, dr hab. Alicja Senejko prof. UWr

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

27 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 29 maja 2019