Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Zarzyckiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 30 września 2019 roku o godzinie 10.30, w Auli nr 2 (nr sali – 344), 3 piętro, w budynku „Marco Polo” [La Sapienza – Universita’ di Roma], Circonvallazione Tiburtina 4 w Rzymie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Zarzyckiego

na temat:

„Italiani immaginati. Studium nad polską ikonosferą w latach 1861-1914 – malarstwo, grafika artystyczna, czasopisma ilustrowane”

Promotor: Prof. dr hab. Waldemar Okoń
Kopromotor: Prof. Luigi Marinelli
Recenzenci: Prof. dr hab. Lechosław Lameński, Dr hab. Tomasz de Rosset prof. UMK

Przewód doktorski prowadzony jest w ramach umowy o wspólnej opiece naukowej nad rozprawą doktorską (co-tutelle) zawartej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a La Sapienza – Universita’ di Roma.

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 Wrocław, streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce nauka – prowadzone przewody doktorskie – streszczenia i recenzje.

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

27 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 27 Wrz 2019