Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Natalii Bursiewicz

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 roku o godzinie 15.00 w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Natalii Bursiewicz.

Tytuł dysertacji doktorskiej: ,, Od średniowiecznego parvis do Plaza Mayor. Ewolucja placu miejskiego w Hiszpanii w obrębie miasta historycznego ”

Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr

Recenzenci: dr hab. Bogusław Krasnowolski  prof. UP JP II

dr hab. Urszula Sowa prof. IAE PAN

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9.

Dodane przez: Maciej Kryś

12 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 16 maja 2017