Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Siwek

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku o godzinie  12.00  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39  Instytutu Psychologii przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Zuzanny Siwek

„Autodeterminacja młodych dorosłych w dążeniach i codziennym funkcjonowaniu a poczucie dobrostanu psychofizycznego”

Promotor: dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek prof. SWPS

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9. Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce studia doktoranckie – informacje.

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

14 Mar 2017

ostatnia modyfikacja: 14 Mar 2017